aşk
Dijitalde Sanatsal İzler Bırakın
Arama

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Profesyonel Tasarımcılar, Markana Özel Kurumsal Tasarımlar.

Logo ve slogan
Logo ve slogan
Akılda kalıcılığı sağlar, marka bilinci uyandırır.
Renk ve font
Renk ve font
Olumlu etki yaratmak için tasarlanır.
Kimlik Kılavuzu
Kimlik Kılavuzu
Markanızın kurumsal kimliğinin sürekliliğini sağlar.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir şirketin özelliklerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ve imajını belirleyen önemli bir kavramdır. Bu kavram, şirketin marka değerini yansıtır ve onu diğer rakiplerinden ayıran önemli bir unsurdur.

Kurumsal kimlik, şirketin logo ve simgelerinden, rengine, tipografisine, kullandığı malzemelere, kullandığı dil ve tonuna kadar birçok faktörden oluşur. Bu faktörler, şirketin kimliğini oluşturan öğeler olarak adlandırılır ve bir bütünlük içinde ele alınır. Örneğin, bir şirketin logo, rengi ve tipografisi, şirketin kimliğini oluşturan öğeler arasındadır ve bu öğeler, şirketin amaçlarına, hedeflerine ve vizyonuna uygun bir şekilde tasarlandığında, marka değerini artırır ve müşterilerin dikkatini çeker.

Kurumsal kimlik, şirketin kuruluşundan itibaren oluşturulan ve sürekli olarak güncellenen bir sistemdir. Bu sistem, şirketin amaçlarına, hedeflerine ve vizyonuna uygun bir şekilde tasarlandığında, marka değerini artırır ve müşterilerin dikkatini çeker. Ayrıca, kurumsal kimlik, bir şirketin içerisinde çalışanlar tarafından da benimsenmesi gereken bir değerler sistemidir. Bu sayede, çalışanlar arasında bir bütünlük ve uyum sağlanır ve şirketin imajı daha güçlü hale gelir.

Kurumsal kimliğin, markaya katkısı ise oldukça önemlidir. Özellikle, rekabetçi bir pazar ortamında, marka değeri yüksek olan şirketlerin tercih edilme olasılığı daha yüksektir. Kurumsal kimlik, markanızı diğerlerinden ayıran özel bir imaja sahip olmanızı sağlar ve bu sayede, müşterilerinizin dikkatini çeker ve marka tercihini artırır.

Bir şirketin veya işletmenin genel anlayışını ve imajını görsel öğeler ile somut bir hale getirmesi kurumsal kimlik çalışmaları olarak ifade edilmektedir. Şirketlerin potansiyel hedef kitlelerine kendini tanıtabilmesi ve iletişime geçebilmesi, bu faaliyetler sayesinde daha kolay ve etkili olabilmektedir. İşletme ve şirketler, bu çalışmalar aracılığıyla daha profesyonel bir görünüm sağlamakta ve güvenilir bir izlenim oluşturmaktadır.

Kurumsal kimlik çalışmaların temelini, şirket ismi ve akılda kalıcı şirket logosu gibi görsel araçlar belirlemektedir. Ancak çalışmalar yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Kimlik faaliyetleri içerisinde görsel unsurların yanı sıra iletişim ve davranış kavramları da bulunmaktadır. Şirket ismi ve logosu, şirketin hitap etmeyi istediği potansiyel hedef kitle ile temasa geçmenin ilk aşamalarını oluşturmaktadır. Böylece kimlik tasarımı faaliyetleri ile bir şirketin tanınması ve sektörde öne çıkması sağlanabilmektedir.

Kurumsal Kimlik Nasıl Olmalı?

Kurumsal kimlik, bir şirketin marka değerini yansıtan önemli bir unsurdur ve bu nedenle, şirketler tarafından ciddi bir şekilde düşünülmeli ve oluşturulmalıdır. Özellikle, rekabetçi bir pazar ortamında, kurumsal kimlik, şirketlerin diğerlerinden ayrışmasını ve tercih edilme olasılığını artırır. Bu nedenle, şirketlerin kurumsal kimliklerini oluştururken, amaçlarına, hedeflerine ve vizyonuna uygun bir şekilde tasarlamaları ve bu kimliği sürekli olarak güncelleştirmeleri önemlidir.

Ayrıca, kurumsal kimlik, şirketin içerisinde çalışanlar tarafından da benimsenmesi gereken bir değerler sistemidir. Bu sayede, çalışanlar arasında bir bütünlük ve uyum sağlanır ve şirketin imajı daha güçlü hale gelir. Bu nedenle, şirketlerin kurumsal kimliklerini oluştururken, çalışanların da bu kimliği benimsemelerine özen göstermeleri önemlidir.

Sonuç olarak, kurumsal kimlik, bir şirketin marka değerini yansıtan önemli bir unsurdur ve bu nedenle, şirketler tarafından ciddi bir şekilde düşünülmeli ve oluşturulmalıdır. Kurumsal kimlik, şirketin amaçlarına, hedeflerine ve vizyonuna uygun bir şekilde tasarlandığında, marka değerini artırır ve müşterilerin dikkatini çeker. Ayrıca, kurumsal kimlik, şirketin içerisinde çalışanlar tarafından da benimsenmesi gereken bir değerler sistemidir ve bu sayede, çalışanlar arasında bir bütünlük ve uyum sağlanır ve şirketin imajı daha güçlü hale gelir.

Tasarım çalışmalarında ilk yapılması gereken şeylerin başında şirketin veya kurumun logosunu ve renklerini belirlemek gelmektedir. Şirketin kimliğinin belirlenmesi açısından bir logo ve logo rengine sahip olması oldukça önemli bir konudur. Logo, şirketin veya kurumun akılda kalmasını  ve kurumun güçlü bir imaj sergilemesini sağlayan en önemli tasarım öğelerinden birisidir.

Şirket logosunun oluşturulma esnasında kurumun içeride ve dışarıda kullanacağı basılı malzemeler ile ters düşmemesi gerekmektedir. Özgün ve titizlikle hazırlanan kimlik tasarımı çalışması, şirket veya firmanın başarısı için üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan birisidir. Bundan dolayı bir şirketin kurumsal kimlik çalışmalarının benzersiz bir yapıda olması ve şirketi en iyi şekilde temsil etmesi gereklidir.

Kurumsal Kimlik Tasarım Aşamaları

Kurumsal kimliği oluşturan tasarım aşamaları için şunlar söylenebilir;

 1. Tasarım süreci öncesi: yapılacak işlerin belirlendiği ve onaylatıldığı süreçlerdir. Şirket, ne istediğine bu aşamada karar vererek tasarımcıya iletmektedir. Tasarımcı, şirket veya firmanın isteklerine uygun olarak çalışmaktadır.
 2. Sunum süreci: tasarımcı, şirketin isteklerine uygun olacak şekilde çalışmalar yapar ve bunları sunar. Sunum sürecinde düzeltilmesi gereken noktalar iyileştirilerek uygun bir hale getirilmektedir.
 3. Onaylama süreci: tüm çalışmalar için basım ve dağıtım işlemleri başlamaktadır.

Image link
Image link

Kurumsal Kimlik Nelerden Oluşur?

Kurumsal kimliği oluşturan ana öğeler şunlardır;

 1. Logo-slogan

Kimlik tasarımı oluşturmada en etkili öğeler logo ve slogandır. Şirket veya markanın hedef kitlesinin ilk dikkat ettiği unsurlardan birisi şirketin logosu olmaktadır. Logonun ardından şirkete ait slogandır. Şirketin logosu veya sloganı birkaç kelimeden oluşsa bile bu birkaç kelimede şirketin sunduğu hizmete dair birçok ipucu verilebilmektedir. Dolayısıyla logo ve slogan öğeleri şirket ve markanın kurumsal kimlik tasarımı yapısının en önemli parçalarını oluşturmaktadır.

 1. Kurumsal renk ve Font

Her şirket veya kurum belirli bir renk yapısına sahip olmaktadır. Bu renk yapısı da belirli bir fikri temsil ettiği için oldukça önemli bir öğedir. Kurumsal renk ve font seçimi, hedef kitlesinde pozitif bir duygu uyandırabilmelidir. Dolayısıyla renk ve font seçimleri yaparken oldukça titiz bir çalışma yürütülmelidir.

 1. Kurumsal kimliği oluşturan kitap

Şirketin kurumsal kimlik kitabı, hem kurumun davranışı hem de sunulan hizmetlere dair birçok bilgi vermelidir. Kitaba bakan kişiler, kurumsal kimliğin nasıl olması gerektiğini en kısa sürede anlamalıdır. Şirket veya markanın sürekliliğinin sağlanması açısından ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bu kitabın içerisinde yer aldığı için kitabı iyi bir şekilde muhafaza etmek gerekmektedir.

 1. Şirket kartviziti ve diğer destekleyici belgeler

Şirket veya marka kartviziti, kurumsal bir mini sunum yapmasının yanı sıra şirketi en iyi şekilde de temsil etmektedir. Bir kartvizitin içerisinde yer alması gereken içerikler, karşı tarafın ihtiyaç duyacağı bilgilerle doldurulmalıdır. Farklı şekillerde tasarlanan kartvizitler, karşı tarafa pek çok bilgi verebilmektedir.

Kurumsal faaliyetlerini destekleyici diğer belgeler; antetli kâğıt, zarflar, dosyalar ve CD’ler olarak öne çıkmaktadır. Mevcut hedef kitlesiyle paylaşılan tüm bilgiler için antetli kâğıt ve diğer belgeler kullanıldığı vakit, şirketin kurumsal yapısı karşı tarafa en iyi şekilde yansımaktadır.

Kurum İçinde Kullanılacak Dokümanlar

 • Logo kullanım ürünleri
 • Şirket kartvizitleri
 • Kurumsal renk ve font
 • Kimlik kitabı
 • Diplomat zarf
 • Antetli zarf, torba zarf, dosyalar ve CD’ler

Resmi Evraklar

 • Fatura
 • Tahsilat makbuzu
 • Gider pusulası
 • Sevk irsaliyesi
 • Çek bardosu
 • İş takip fişi
 • Kaşe ve masraf belgelendirme formu

Kırtasiye Ürünleri

 • Davetiye ve tebrik kartları,
 • Tanıtım dosyası
 • Dönkart (çift taraflı)

Medya – Görsel Yazılı Tanıtım

 • Tanıtım ve reklam filmleri (istek ve talebe göre),
 • Gazete ve dergi ilan reklamları
 • Basın duyuruları
 • Elaman ilanları

Ofset Baskı ve Reklam

 • Broşür
 • Katalog
 • İnsert,
 • El ilanı
 • Afiş
 • Tebrik, teşekkür ve onur belgeleri
 • Adisyon fişi
 • Menü
 • Sticker
 • Dergi ve tanıtım bülteni
 • Rezervasyon kartı

Promosyon Ürün Tasarımları

 • Takvim ve masa takvimi
 • Ajanda
 • Bloknot
 • Küp bloknot
 • Anahtarlık
 • Saat
 • Peçete
 • Mousepad
 • Kalem seti

Tanıtım Materyallerinin Tasarımları

 • Bayrak
 • Flama
 • Bez afiş
 • Rollup
 • Billboard
 • Kürsü ve kürsü arkası
 • Stand
 • Örümcek stand,
 • Kurum içi görseller
 • Bina ve araç giydirmeler

Tekstil Ürünlerinin Tasarımları

 • Baskılı önlük
 • Baskılı iş tulumu
 • Baskılı şapka
 • Baskılı tişört

Tabela Tasarımları

 • Kurum dış tabelası
 • Kurum hoş geldiniz tabelası
 • Şirket içi departman levhaları ve kapılıklar
 • Yönlendirme levhaları
 • Plaket
 • Başarı ödülleri
 • Modül led ve kayan yazı

Ambalaj Tasarımları

 • Kutu
 • Koli
 • Çanta
 • Naylon poşet
 • Ürün ve fiyat etiketleri

Sunum Görsel Tasarımları

 • Power Point sunum görseli
 • Word Antetli
 • Mail Footer
 • Mail tanıtım

E-Posta Öğelerinin Tasarımları

 • E-posta imza tasarımları
 • Mailing şablonu tasarımları

Neden Kurumsal Kimliğe İhtiyacınız Var?

Bir şirketin imzası olabilecek tüm bileşenler kurumsal kimlik çalışmalarının tümünü oluşturmaktadır. Bu bileşenler; logo, slogan, paket tasarımları, kartvizit ve benzeridir. Kimlik tasarımı yalnızca hedef kitle değil, iş ortakları ve sektördeki diğer rakiplerinde şirket hakkında fikir sahibi olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı insan zihninde birçok farklı algıyı ortaya çıkartmak mümkün olmaktadır.

Sıfırdan bir kurumsal kimliği oluşturmak genel kanının aksine oldukça zor bir süreçtir. Kimlik tasarımını meydana getirirken şirketin kurulma aşamasındaki hikâyeden yararlanmak işleri kolaylaştırabilmektedir. Kurumsal olarak sahip olunan iletişim ve davranış kimlik tasarımı süreçlerinde oldukça destekleyici öğelerdir. Kimlik başarılı bir şekilde oluşturulursa söz konusu kurumsal imajında prestiji ve itibarı artacaktır.

Marka Kişiliği

Marka kişiliği, marka ve firmaların tıpkı insanlardaki gibi farklı kişiliklere sahip olduğu düşüncesinden doğmuştur. Marka ve şirketler farklılaşma arayışı içerisinde oldukları için bu marka kişiliği kavramı sayesinde hedef kitleler ile olan ilişkiler daha da güçlü bir duruma getirilmektedir. Dolayısıyla marka kişiliği oluşturulurken hedef kitlenin özellikleri, ihtiyaçları ve beklentilerine göre hareket edilmektedir.

Hedef kitle, marka veya hizmete ulaştığı anda güçlü duygusal bağlar kurabilmelidir. Bu yaklaşım ile birlikte hedef kitlenin talep ve beklentileri gerçekleşmektedir. Marka kişiliği yalnızca hedef kitlesi değil, markanın kendisiyle de uyum içerisinde olmalıdır. Böylece gerçekleştirilecek pazarlama çalışmalarında hem markanın kişiliği yansıtılabilmekte hem de kullanılacak unsurlara dikkat edilebilmektedir.

Farklı Tasarım

Hizmet verilen sektörde ayırt edilebilmenizi sağlayan çalışmaların tümü kurumsal çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Şirket veya marka kimlik çalışmaları sayesinde şirket veya marka, doğru bir şekilde konumlandırılmaktadır. Aynı zaman kimlik tasarımı faaliyetleri, profesyonel bir ekip tarafından yapıldığı zaman potansiyel hedef kitlenin dikkatini çekmek o denli kolay olmaktadır.

Farklı tasarımlar oluştururken müşterilerine güven sağlayıcı bir izlenim ortaya çıkarmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda şirketin veya markanın imajını doğru bir şekilde yansıtması kurumsal tasarımı süreçlerinin en temel amacını oluşturmaktadır. Diğer gerçekleştirilen çalışmalar imaj doğrultusunda destekleyici öğeler olarak bulunmaktadır. İmajı en iyi şekilde yansıtacak farklı tasarımlar ile şirket veya firmalar müşterilerin gözünde etkileyici bir görünüme sahip olmaktadır.

Tutarlı Mesaj

Her sektörde ciddi bir rekabet olduğu için sahip olunan şirketleri veya markaları rakiplerinden bir adım öne çıkarmak için belirli stratejilere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla marka kimlik tasarımı faaliyetleri küçük, orta ve büyük fark etmeksizin her şirket için büyük bir öneme sahiptir. İşletmeyi profesyonel bir şekilde göstermek için tutarlı mesaj vermek en önemli adımlardan bir tanesidir.

Kurumsal kimliği oluşturan her bir öğe için aynı renk ve yazı tipini kullanmak gerekmektedir. Buna ek olarak tutarlı logo konumlandırma bir şirketin veya markanın güvenilir olduğu imajını vermektedir. Aynı zamanda basılı ve çevrimiçi iletişimde benzer konuşma şekilleriyle hareket etmek kimlik tasarımı çalışmalarını öne çıkaran belirleyici etkenler arasındadır. Tüm bu faaliyetlerin sonucunda profesyonel bir duruş kazanmak markanın imajına dahil olmaktadır.

Farkındalık Yaratmak

Şirket veya işletme için kurumsal tasarım oluşturmak şirketin vizyonunu ve misyonunu en iyi şekilde yansıtmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak şirketin değeri, çalışma anlayışı ve pazarlama stratejisini hedef kitleye anlatmak daha da kolaylaşmaktadır. Pazarlama materyallerinin ön planda olması, hedef kitleyle daha fazla temas edebilmenin önünü açmaktadır.

Marka Sadakati

Marka sadakati, müşterinin kendisini markaya adadığı ve aynı işletmeden satın alma davranışı gösterdiği durumlardır. Sadık bir müşteri, fiyat ve uygunluk faktörlerine bağlı kalmadan aynı ürünleri satın almaya devam etmektedir. Belirlenen hedeflere uyumlu olabilecek şekilde oluşturulan kurumsal kimlik tasarımı çalışmaları ile markanın ilkesi, iş ahlakı ve gelecekteki hedefleri en iyi şekilde yansıtılmaktadır. Müşteri bu durumu kendisine uygun bulmakta ve markayla bağlantı kurmaktadır. Böylece ilerleyen zamanlarda müşteri sadakati oluşmakta ve markaya güven duyulmaktadır.

Kurumsal Kimlik Tasarım Aşamaları

Kurumsal kimliği oluşturan tasarım aşamaları için şunlar söylenebilir;

 1. Tasarım süreci öncesi: yapılacak işlerin belirlendiği ve onaylatıldığı süreçlerdir. Şirket, ne istediğine bu aşamada karar vererek tasarımcıya iletmektedir. Tasarımcı, şirket veya firmanın isteklerine uygun olarak çalışmaktadır.
 2. Sunum süreci: tasarımcı, şirketin isteklerine uygun olacak şekilde çalışmalar yapar ve bunları sunar. Sunum sürecinde düzeltilmesi gereken noktalar iyileştirilerek uygun bir hale getirilmektedir.
 3. Onaylama süreci: tüm çalışmalar için basım ve dağıtım işlemleri başlamaktadır.
Kurumsal Kimlik Ajansı Kimdir?

Marka kimliğinin oluşmasını sağlayan en önemli kılavuzlardan birisi kurumsal ajansdır. Kimlik tasarımı çalışmaları, günümüzde en çok kullanılan içeriklerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde her bir işletme veya marka, vizyonunu ve misyonunu hedef kitleye en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Bir markaya ait kurumsal kimliği oluşturma süreci oldukça detaylıdır ve birçok unsurdan bir araya gelmektedir. Bu sürecin profesyonel bir şekilde hazırlanması kurumsal kimlik ajansları tarafından gerçekleşmektedir. Kimlik tasarımı ajansları, markanın veya işletmenin ihtiyaç ve beklentilerine göre hareket etmekte ve bu doğrultuda markanın istediği kurumsal rehberliği kaliteli bir şekilde oluşturmaktadır.

Her bir markanın bir kişiliğe ve ruha sahip olduğunu kapsamlı bir şekilde anlatan kimlik ajansları, bu kimlik çalışmalarının birkaç grafikten oluşmadığını en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Kimlik ajansı bu amaçla, projeye başlarken işletmeyi kapsamlı bir şekilde analiz etmekte ve doğru bağlantılar kurarak işletmenin değerini gösteren bir kılavuz hazırlamaktadır.

Günümüzde aynı ürünü veya hizmeti sunan birçok marka ve işletme bulunmaktadır. Bu rekabetçi ortamdan sıyrılmak ve farklılaşmak için sıfırdan kimlik çalışmalarına ihtiyaç vardır. Profesyonel bir şekilde yapılan bu çalışmalar sayesinde pazarlama çalışmaları bir bütün içerisinde sürdürülmektedir. Bir firmanın markalaşma sürecinde en büyük destekçisi kurumsal ajanslardır.

Bir markanın kimliğini oluşturma süreci oldukça kapsamlıdır ve bu süreçte kimlik ajanslarının yol göstericiliğine gerek duyulmaktadır. Kimlik ajansı, işletmenin beklentilerine göre kurumsal bir kılavuz hazırlamaktadır. Şirket veya işletmeler bu kılavuz sayesinde hedef kitleyle daha kısa sürede ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmektedir.

Neden Bir Kurumsal Kimlik Ajansına İhtiyaç Vardır?

İşletmenin profesyonel bir imajda görünmesi için bir kurumsal ajansa ihtiyaç vardır. Kimlik tasarımı ajanları sayesinde bir işletmenin markalaşması daha profesyonel bir şekilde ilerlemektedir. Doğru ve kaliteli bir rehberlik aracılığıyla bir firma başarılı olmaktadır. Kimlik ajansına ihtiyaç duyulmasının diğer nedenleri şöyledir;

 • Marka kimlik tasarımı çalışmalarıyla kurumsal algı güçlendirilmektedir.
 • Tasarımlar kimlik ajansları aracılığıyla yapıldığı zaman hedef kitlenin gözünde kurumsal bir firma imajı oluşturulmaktadır.
 • Kimlik tasarımı çalışmaları ile firmalar birbirinden ayrılmaktadır. Her firma kendisine has özelliklere sahip olmaktadır.
 • Profesyonel kurumsal kimlik ajansı sayesinde firmalar kendi kimliklerini ve pazarlama çalışmalarını oluşturmaktadır.
 • Kimlik çalışmaları sayesinde işletme de kendinden bir parça bulan hedef kitle işletmeyle duygusal bağ kurmaktadır.

Bir Kurumsal Kimlikte Olması Gereken Ana Materyaller

Logo

Markayı içeride ve dışarıda temsil eden en önemli öğesi logosudur. Dolayısıyla çalışmalarda logonun profesyonel bir düzeyde ele alınması gerekmektedir. Günümüzde her bir firmanın kendisine öz logosu vardır. Bu logoların her birisi hedef kitlesine sunduğu hizmetler ile ilgili ipucu vermektedir.

Marka kimliğinin en önemli parçası olan logonun akılda kalıcı ve etkileyici olması gereklidir. Akılda kalıcı ve etkileyici bir logo;

 • Kolay fark edilebilir bir tasarıma sahip olmalı
 • Verilmek istenen mesaja göre renklendirilmeli
 • Kolay anlaşılabilir bir yapısı olması
 • Birçok alanda kullanıma açık olmalı
 • Markanın hikâyesini taşımalı
 • İlgi çekici olmalı ve dikkat dağıtmamalı

Web Sayfası

Markaların dijital versiyonu olan web sayfası, kurumsal kimlik tasarımı öğeleri arasında yer almaktadır. Markanın dijital dünyadaki reklam ve pazarlama yüzü olan web sayfalarına gereken önemin verilmesi oldukça önemli bir konudur. Web sayfasındaki bütün bölümlerin renkleri, yazı tipleri ve ürün/hizmet tanıtımın olduğu yerlerde dahil birçok alan sunulan hizmetlerle uyumlu bir yapıda olmalıdır. Hedef kitleye dijital ortamda da aynı tasarım ve kimlikle hizmet vermek markanın daha iyi bir imaj oluşturması açısından önemlidir.

Kartvizit

Bir markanın ne olduğunu anlamaya yarayan ve ne hizmet verdiğini gösteren kartvizitler öğelerinin önemli parçaları arasındadır. Müşterilere ulaşmanın en kısa yolları arasında bulunan kartvizitler, reklam aracı olarak da kullanılmaktadır.

Firmaya ait kartvizitlerin üzerinde markanın logosu, sloganı ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Bunlara ek olarak kartvizitlerin üzerinde markanın hizmetlerinin neler olduğu ile ilgili de küçük detaylarda bulunmaktadır. Aynı zamanda kartvizitler üzerinde kurumsal renk ve yazı fontları da kullanılmaktadır. Bu şekilde tasarlanan kartvizitler ile müşterinin aklında kalıcı olmak hedeflenmektedir. Ayrıca müşterinin gözünde kurumsal imaj da oluşturulmaktadır.

E-Posta İmzası

E-posta imzası genel olarak markanın çalışanları aracılığıyla kullanılmaktadır. Kurumsal e-posta adreslerinin imza bölümünde kurumsal kimlik yer almakta ve bu kimliğe uygun çalışmalar yapılmaktadır. E-posta imzasıyla birlikte elektronik ortamda markaya özgü kimlik tasarımı meydana getirilmektedir. Günümüzde birçok şirket, iş yerinde kurumsal e-posta adreslerini kullanmaktadır. Bundan dolayı marka ve şirketler pek çok konuda kimlik çalışmalarına dikkat etmektedir. Aynı zamanda basılı ve dijital materyallerin tümünde olduğu gibi e-posta imzasında da kurumsal bütünlüğe uyumlu olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Ambalaj

Bir ürünün dış yüzeyini kurumsal kimliğe ve hedef kitleye göre oluşturmak oldukça önemlidir. Ürünün dış tasarımının ilgi çekici olması dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu faaliyetler, ambalaj tasarımı çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Ambalaj tasarımı sayesinde üründe düzen sağlanmakta ve tasarımlar aracılığıyla satışlar artmaktadır. Ayrıca bir hikâyeye sahip olan ambalajlar ürünün içeriğini en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Ürünü kimin alacağını bilmek ambalaj tasarımını o kitleye yapacağınız anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ürünü kim kullanacak? Yetişkin mi yoksa çocuklar mı? Ürünü ilgi çekici özelliği nedir? gibi sorular ambalaj tasarımında kullanıldığı taktirde hedeflenen içeriklere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlamaktadır.

Kırtasiye Malzemeleri

Kırtasiye malzemeleri içerisinde antetli kâğıtlar, zarflar, dosyalar ve kutu tasarımı, faturalar ve makbuzlar bulunmaktadır.

Antetli Kâğıtlar

Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda antetli kâğıtlar kullanılmaktadır. Bu antetli kâğıtlar, markaya ait logoyu ve sloganı üzerlerinde barındırmaktadır. Her bir öğenin ayrı bir önemi vardır. Ancak antetli kâğıtların önemi de yadsınamaz derecede büyüktür.

Zarflar

Zarflar, şirketler için özel olacak şekilde tasarlanmaktadır. Zarf çeşitleri; torba zarf, diplomat zarf, para zarfı ve mektup zarfı olarak öne çıkmaktadır.

Dosyalar ve Kutu Tasarımı

Markaya ait olan logo ve sloganların tüm malzemelerde kullanılması gereklidir. Dosya ve kutu tasarımları da logo ve sloganların kullanıldığı malzemelerdir.

Faturalar ve Makbuzlar

Markaların dışarıya açılan malzemeleri arasında makbuzlar ve faturalar vardır. Bu fatura ve makbuzlara kurum logosu yerleştirmek ve genel görünümlerini kimlik tasarımına göre yapmak gerekmektedir.

Tabela

Bir marka ve şirketin birçok farklı şubesi olabilmektedir. Dolayısıyla her bir şubede markaya ait aynı tabela tasarımının kullanılması gerekmektedir. Tabelalar oluşturulurken markanın logo ve sloganlarını içerisinde barındırmalıdır. Tabelalar, kimlik tasarımı çalışmalarının yanı sıra reklam faaliyetleri olarak da öne çıkmaktadır.

Firmanın her bir departmanında da tabela tasarımlarını ilgi çekici bir hale getirmek gerekmektedir. Şirketi ziyaret eden veya müşteri olarak şirkette bulunan birçok insan bu tabelaları fark etmektedir. Bundan dolayı bir firmaya ait kimlik tasarımı çalışmalarını öne çıkarmak karşı taraf için oluşturulmak istenen izlenimi daha başarılı yapmaktadır.

Promosyon Ürünleri

Her bir firma veya marka, yılın belirli dönemlerinde müşterisi veya hedef kitlesine promosyon ürünleri sunmaktadır. Bu promosyon ürünleri arasında; defter, ajanda, bloknot, USB, kalem ve ofis malzemeleri bulunmaktadır. Bir markanın yaptığı kimlik çalışmalarında promosyon ürünlerinin ayrı bir yeri vardır. Bunun en önemli nedeni, promosyon ürünlerinde markanın logosunun ve sloganının yer almasıdır. Kurumun logosunun, renklerinin ve sloganının akılda kalması için promosyon ürünleri en önemli öğelerden birisidir.

Baskı Materyalleri

Broşür, katalog, ilanlar ve sertifikalar kimlik çalışmaları arasında yer alması gereken araçlar arasındadır. Baskı materyallerinde kurumsal kimliğe ait logo ve sloganlarının yerleştirilmesi markanın hedef kitle tarafından tanınması için oldukça önemli bir konudur. Tüm bu materyaller kimlik tasarımı çalışmalarına göre yapılmalıdır.

Kurumsal kimlik çalışmaları sayesinde hem potansiyel kitle hem de mevcut kitle arasında markanın ürünlerinin tanınırlığı artmaktadır. Böylece markanın sunduğu hizmet, daha geniş kitlelere de kısa sürede ulaşabilmektedir.